Σφάλματα και δυσλειτουργίες των πλυντηρίων Electrolux, Zanussi, AEG, Priveleg, Matura

Σφάλματα και δυσλειτουργίες των πλυντηρίων Electrolux, Zanussi, AEG, Priveleg, Matura

Συσκευές από την Electrolux Group, η οποία περιλαμβάνει την επωνυμία Zanussi, AEG, Priveleg, Matura και άλλοι. Ανάλογα με τη χώρα, για την οποία παράγουν την τεχνική, θεωρείται υψηλής ποιότητας, αξιόπιστες και πολύ λειτουργική. Αλλά οποιαδήποτε τεχνική διασπάται με την πάροδο του χρόνου, οπότε η βλάβη των πλυντηρίων ρούχων και της μάρκας δεν είναι ασυνήθιστη.

Κωδικοί σφαλμάτων

Οι ιδιοκτήτες των πλυντηρίων της Electrolux είναι αρκετά απλή για να ανακαλύψει τι συνέβη με το μηχάνημα, όπως μπορείτε να δείτε τον κωδικό σφάλματος, στην οποία η αποκωδικοποίηση θα βοηθήσει τραπέζι μας για την τεχνολογία οθόνης. Αυτοί οι κωδικοί σφαλμάτων ισχύουν επίσης για τα εμπορικά σήματα Zanussi, AEG, Priveleg, Matura, όπως αφορούν την Electrolux.

Κωδικός

Σημείωση

Οι πιο πιθανές αιτίες (τι να ελέγξει)

Ε11

Πρόβλημα με την πρόσληψη νερού

Ο γερανός είναι κλειστός.

Μην φθείρετε τις βαλβίδες του κόλπου ή τα ηλεκτρικά κυκλώματα τους, συνδέοντας τις βαλβίδες στον ηλεκτρικό ελεγκτή.

Το σύστημα πλήρωσης είναι φραγμένο.

Η πίεση νερού είναι πολύ χαμηλή για να γεμίσει τη δεξαμενή στον καθορισμένο χρόνο.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει λανθασμένη θέση.

Ο διακόπτης πίεσης έχει υποστεί ζημιά.

Το έργο του ηλεκτροελεγκτή διαταράχθηκε.

Ε13

Υπήρξε διαρροή

Το νερό πλήρωσε το δίσκο του μηχανήματος.

Η θέση του σωλήνα αποστράγγισης παραβιάζεται.

Ο διακόπτης πίεσης έχει υποστεί ζημιά.

Ε21

Το πρόβλημα με την αποστράγγιση του νερού από το μηχάνημα

Το φίλτρο μέσα στην αντλία αποστράγγισης έχει φράξει.

Παρουσιάστηκαν προβλήματα με τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης (αποσύνδεση, εμπλοκή, συστροφή).

Η αντλία αποστράγγισης έχει σπάσει.

Ο διακόπτης πίεσης έχει υποστεί ζημιά.

Το έργο του ηλεκτροελεγκτή διαταράχθηκε.

Ε23

Πρόβλημα με τη λειτουργία της αντλίας αποστράγγισης

Το τριακ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της αντλίας, έχει καεί.

Το έργο του ηλεκτροελεγκτή διαταράχθηκε.

E24

Υπάρχουν ζημιές στο ηλεκτρικό κύκλωμα του τριακ, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της αντλίας.

Βλάβη στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

E31

Πρόβλημα με τον αισθητήρα πίεσης

Είτε ο ίδιος ο αισθητήρας είναι ελαττωματικός είτε έχει σημειωθεί διακοπή της καλωδίωσης που είναι συνδεδεμένη με αυτόν.

E32

Λανθασμένη βαθμονόμηση ή αστοχία του αισθητήρα πίεσης.

Αποκλεισμός του συστήματος αποστράγγισης ή θραύση των τμημάτων του.

Ε33

Πρόβλημα με αισθητήρες στάθμης

Ο αισθητήρας πρώτου επιπέδου δεν λειτουργεί.

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την καλωδίωση ή την κεντρική πλακέτα.

Ο αισθητήρας προστασίας θερμότητας έχει σταματήσει να λειτουργεί, πράγμα που εμποδίζει την ενεργοποίηση του ηλεκτρικού θερμαντήρα χωρίς νερό.

Το νερό εισέρχεται στο περίβλημα του θερμαντήρα.

Λανθασμένες παραμέτρους ηλεκτρικού δικτύου.

E34

Το πρόβλημα με τη λειτουργικότητα του διακόπτη πίεσης και του αισθητήρα στάθμης αντιρρυπαντικού 2

Ο πρεσσοστάτης ή η καλωδίωση του έχει καταστεί άχρηστη.

Ο κύριος πίνακας δεν λειτουργεί.

Ε35

Η υπέρβαση της στάθμης του νερού μέσα στη δεξαμενή (υπερχείλιση)

Ο διακόπτης πίεσης ή η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα έχει καταστεί άχρηστο.

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την καλωδίωση ή την πλακέτα κυκλωμάτων.

Ε36

Το πρόβλημα με τον αισθητήρα προστασίας ΤΕΝ

Αστοχία αισθητήρα.

Ε37

Πρόβλημα με τον αισθητήρα πρώτου επιπέδου

Αστοχία αισθητήρα.

Ε38

Το πρόβλημα με το διακόπτη πίεσης

Ο σωλήνας αισθητήρα είναι φραγμένος, οπότε είναι αδύνατο να καταγράψετε τη διαφορά πίεσης.

Ε39

Πρόβλημα με τον αισθητήρα υπερχείλισης

Αστοχία αισθητήρα.

Ε3Α

Πρόβλημα με το ρελέ θερμαντήρα

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας είναι σπασμένη.

Ε41

Πρόβλημα με την πόρτα

Η πόρτα δεν ήταν κλειστή ή κλειστή πολύ σφιχτά.

Ε42

Η συσκευή που παρεμποδίζει την πόρτα έσπασε.

Ε43

Έχει καεί ένα τριακ, που έλεγξε τη λειτουργία της συσκευής κλειδώματος της πόρτας.

E44

Ο αισθητήρας πόρτας δεν λειτουργεί.

E45

Υπάρχει βλάβη στο ηλεκτρικό κύκλωμα του triac, το οποίο ελέγχει το κλείδωμα της πόρτας.

Ε51

Πρόβλημα με τον ηλεκτρικό ελεγκτή

Στο triac, που ελέγχει τον ηλεκτροκινητήρα, σημειώθηκε βραχυκύκλωμα.

E52

Πρόβλημα με το tachogenerator

Ο ταχογεννήτης του ηλεκτροκινητήρα δεν δίνει σήμα στον ηλεκτρικό ελεγκτή λόγω βλάβης του ταχοενισχυτή ή της μετατόπισης της ροδέλας του.

E53

Πρόβλημα με τον έλεγχο του κινητήρα

Εντοπίστηκαν ζημιές στο ηλεκτρικό κύκλωμα τριακ, το οποίο ελέγχει τη λειτουργία του κινητήρα μετάδοσης κίνησης.

Ε54

Το πρόβλημα με το μοτέρ κίνησης

Οι επαφές του αντιστροφέα έχουν "κολλήσει".

E55

Υπήρξε διακοπή στο ηλεκτρικό κύκλωμα του κινητήρα.

Ε56

Πρόβλημα με το tachogenerator

Το τμήμα είναι ελαττωματικό, επομένως το σήμα δεν τροφοδοτείται για δεκαπέντε λεπτά.

E57

Η υπέρβαση της οριακής τιμής του ρεύματος που καταναλώνεται από τον μετατροπέα (πάνω από 15Α)

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί ή υπάρχουν προβλήματα με την καλωδίωση.

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας είναι σπασμένη.

E58

Η υπέρβαση της τιμής κατωφλίου του ρεύματος φάσης που καταναλώνεται από τον μετατροπέα (πάνω από 4,5Α)

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί ή υπάρχουν προβλήματα με την καλωδίωση.

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας είναι σπασμένη.

E59

Πρόβλημα με τον ταχοενισχυτή (κανένα σήμα για τρία δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση)

Ο κινητήρας ή η ταχο-γεννήτρια δεν λειτουργεί.

Υπήρχαν προβλήματα με την ηλεκτρική καλωδίωση.

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας είναι σπασμένη.

Ε5Α

Η υπερθέρμανση του θερμαντικού σώματος ψύξης (θερμοκρασία άνω των + 880C)

Ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος.

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας είναι σπασμένη.

E5B

Οι παράμετροι τάσης εισόδου είναι κάτω από το όριο (μικρότερο από 175V)

Βλάβη στην καλωδίωση ή στην ηλεκτρονική μονάδα.

Е5С

Οι παράμετροι τάσης εισόδου είναι υψηλότερες από την τάση κατωφλίου (μεγαλύτερη από 430V)

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας είναι σπασμένη.

E5D και E5E

Πρόβλημα με τη μεταφορά δεδομένων από τον μετατροπέα στην κύρια πλακέτα

Υπάρχει βλάβη στην καλωδίωση που συνδέει τον αντιστροφέα με την πλακέτα.

Η λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας είναι σπασμένη.

E5F

Πρόβλημα της λειτουργίας της μονάδας ελέγχου

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα με την καλωδίωση ή τη λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας.

E61

Το νερό θερμαίνεται πιο αργά από ό, τι θα έπρεπε

Βλάβη του θερμαντήρα ή του αισθητήρα θερμοκρασίας, καθώς και η καλωδίωση ή ο ηλεκτρικός ελεγκτής.

E62

Το νερό θερμαίνεται πολύ γρήγορα - η θερμοκρασία είναι πάνω από + 880C για πέντε λεπτά

Βλάβη στον θερμαντήρα ή σε αισθητήρα θερμοκρασίας, καθώς και στην καλωδίωση ή τον ηλεκτρικό ελεγκτή.

E66

Το πρόβλημα με το ρελέ TEN

Το ρελέ είναι εκτός λειτουργίας.

Τα κυκλώματα ελέγχου ρελέ έχουν υποστεί ζημιά.

E68

Πρόβλημα με τον θερμαντήρα (το ρεύμα διαρροής υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες παραμέτρους)

Βλάβη του θερμαντήρα ή παρεμβολές στην καλωδίωση του.

E69

Πρόβλημα με τη θερμάστρα

Ο ίδιος ο θερμαντήρας ή η καλωδίωση του έχει υποστεί ζημιά.

E71

Το πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας

Ένα βραχυκύκλωμα εμφανίστηκε στον ίδιο τον αισθητήρα ή στις ηλεκτρονικές του αλυσίδες.

Ελαττωματικό στοιχείο θέρμανσης.

Παρουσιάστηκε θραύση στον αισθητήρα και στην καλωδίωση του.

Ε 74

Ο αισθητήρας στη δεξαμενή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Βλάβες στην καλωδίωση ή στον πίνακα τυπωμένου κυκλώματος.

E82 και E83

Πρόβλημα με τον επιλογέα

Ο επιλογέας ή η καλωδίωση του είναι κατεστραμμένος.

Τα δεδομένα διαμόρφωσης είναι εσφαλμένα.

Προβλήματα με την ηλεκτρονική μονάδα.

E84

Πρόβλημα με την αντλία ανακύκλωσης

Παρουσιάστηκε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.

E85

Η αντλία είναι εκτός λειτουργίας.

Ελαττωματικό θυρίστορ.

E92

Το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ της κάρτας προβολής και της κύριας πλακέτας

Χρησιμοποιείται μια ακατάλληλη κάρτα ελέγχου (δεν ταιριάζει με το μοντέλο).

Ε93

Πρόβλημα με το μηχάνημα ρύθμισης

Οι ρυθμίσεις του μηχανήματος είναι λανθασμένες ή το PCB έχει αποτύχει.

E94

Οι ρυθμίσεις πλύσης είναι λανθασμένες ή το PCB έχει σταματήσει να λειτουργεί.

E95

Το πρόβλημα της επικοινωνίας μεταξύ ενός μικροεπεξεργαστή και της πτητικής μνήμης

Το PCB έπαψε να λειτουργεί.

Ε96

Πρόβλημα με τον ηλεκτρικό ελεγκτή

Η ρύθμιση του ελεγκτή και των στοιχείων που συνδέονται με αυτόν είναι λανθασμένη.

E97

Πρόβλημα με τον επιλογέα

Η θέση του επιλογέα δεν αντιστοιχεί στις ρυθμίσεις του προγράμματος.

E98

Πρόβλημα επικοινωνίας με τον κεντρικό πίνακα

Η κάρτα δεν είναι συμβατή με τον μετατροπέα.

E99

Πρόβλημα με το μπλοκ ήχου

Λανθασμένη σύνδεση εισόδου / εξόδου στο μπλοκ ήχου.

E9A

Πρόβλημα με τον ηλεκτρικό ελεγκτή

Το λογισμικό που είναι υπεύθυνο για τη σύνδεση του ηχείου με τα ηλεκτρονικά στοιχεία απέτυχε.

EA1

Το πρόβλημα με το σύστημα DSP που είναι υπεύθυνο για την τοποθέτηση του τυμπάνου

Το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας ή η καλωδίωση του έχει σπάσει.

EA2

Παρουσιάστηκε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.

EA3

Η τροχαλία του κινητήρα δεν είναι σταθερή.

ΕΑ4

Το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας ή η καλωδίωση του έχει σπάσει.

EA5

Ο τυφώνας πυρπολήθηκε.

ΕΑ6

Δεν υπάρχει σήμα ότι το τύμπανο αρχίζει να περιστρέφεται.

EB1 και EH1

Το πρόβλημα με το ηλεκτρικό δίκτυο

Μη έγκυρη συχνότητα στο δίκτυο.

EB2 και EH2

Έχει ξεπεραστεί η τάση στο δίκτυο.

EB3 και EH3

Ανεπαρκής τάση στο δίκτυο.

EVE και ENE

Πρόβλημα με το κύκλωμα προστασίας

Το ρελέ απέτυχε.

EBF και ENF

Παρουσιάστηκε σφάλμα ελέγχου ταυτότητας.

EC1

Το πρόβλημα με τη βαλβίδα εισαγωγής

Η βαλβίδα εισαγωγής έχει μπλοκαριστεί ή έχει υποστεί βλάβη της καλωδίωσης.

EC2

Πρόβλημα με τον αισθητήρα νερού

Ο αισθητήρας θολότητας έχει καταστεί άχρηστος.

EF1

Πρόβλημα με το νεροχύτη

Το φίλτρο μέσα στο σωλήνα αποστράγγισης είναι βρώμικο.

Η αντλία αποστράγγισης δεν λειτουργεί.

EF2

Το απορρυπαντικό προστίθεται σε περίσσεια δοσολογίας.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι αδιάβατος λόγω απόφραξης.

Η αντλία αποστράγγισης είναι ελαττωματική.

EF3

Το σύστημα AquaControl λειτούργησε.

Παρουσιάστηκε ζημιά στο καλώδιο της αντλίας αποστράγγισης.

Υπήρχε διαρροή νερού.

EF4

Πρόβλημα με την πλήρωση του μηχανήματος με νερό

Η βαλβίδα είναι κλειστή ή η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή.

EF5

Ανισορροπία του πλυντηρίου

Τα πράγματα χάνουν μέσα στο τύμπανο.

Συχνά σφάλματα

Όπως και στην τεχνική άλλων εμπορικών σημάτων, οι μηχανές Electrolux καταστρέφουν συχνότερα την αντλία αποστράγγισης και τον θερμαντήρα. Επίσης, αρκετά συχνά στους επισκευαστές, οι ιδιοκτήτες τέτοιου εξοπλισμού έρχονται σε επαφή με τη φθορά των ρουλεμάν, την είσοδο ξένων αντικειμένων στη συσκευή και την αποτυχία των ηλεκτρονικών.

Σχετικά με την αντικατάσταση των ρουλεμάν του πλυντηρίου Preveleg (πλυντήρια για τη Γερμανία από την μάρκα Electrolux), δείτε το βίντεο του Vladimir Khatuntsev.

Συμβουλές και πρόληψη των βλαβών

  • Καθαρίστε τακτικά το εξωτερικό μέρος της μονάδας. Γι 'αυτό, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε καθαρό νερό ή απορρυπαντικό μη διαβρωτικό πιάτων. Μην σκουπίζετε το πλυντήριο ρούχων με αλκοόλ.
  • Ελέγχετε περιοδικά τη στεγανοποίηση της πόρτας για να ανιχνεύσετε εγκαίρως μικρά αντικείμενα, όπως κουμπιά ή συρραπτικά.
  • Επιθεωρήστε το διανομέα ώστε η σκόνη να καθαριστεί από το απορρυπαντικό εγκαίρως και να αποφευχθεί η εναπόθεση στους τοίχους. Βγάλτε τον διανομέα και πλύνετε κάτω από τη βρύση χρησιμοποιώντας μια παλιά οδοντόβουρτσα.
  • Καθαρίστε περιοδικά το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, καθώς και στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη μονάδα. Για μια περιγραφή των ενεργειών σας για έναν τέτοιο καθαρισμό, διαβάστε τις οδηγίες στη γραφομηχανή.

Τα απλά προληπτικά μέτρα που εμφανίζονται στο ουκρανικό πρόγραμμα "Όλα θα είναι καλά" θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη μηχανή σας καθαρή και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 1 =