Typer av ombygging av leiligheter, ideer, eksempler

En av oppgavene for overhaling er å gjøre leiligheten mer praktisk og funksjonell. Dette oppnås ved å endre det opprinnelige oppsettet. Artikkelen presenterer alternativer for ombygging av leiligheter av forskjellige størrelser, ulike oppgaver blir løst. 

Typer omplanlegging og koordinering

Alle typer ombygging kan deles inn i flere kategorier. De vil variere i graden av kompleksitet og antall nødvendige samsvarende dokumenter. Det er tre typer:

  1. Ombygging uten forhåndsgodkjenning. Dokumentene (leilighetsplanen "før" og etter "og en fullført søknad om ombygging) sendes til MFC (multifunksjonelt senter) etter arbeidets slutt. Slike arbeider omfatter arbeider som ikke påvirker lagerveggene: