Jak korzystać z poziomu lasera (poziom, budowniczy samolotów)

Wiele procesów budowlanych i wykończeniowych można przyspieszyć i ułatwić. Trzeba tylko wiedzieć, jak korzystać z poziomu lasera, no i oczywiście. Urządzenia te nazywane są również budowniczymi płaszczyzn lub niwelatorami. Najbardziej popularną opcją są pryzmatyczne poziomy lasera. W przypadku tego urządzenia zbudowane są kilka specjalnych diod LED i urządzeń optycznych - pryzmaty. Promienie z diody LED są załamywane w pryzmatach, co umożliwia budowanie pionowych i poziomych płaszczyzn. Na powierzchniach są one wyświetlane w postaci czerwonych linii, które są wygodne do znakowania, sprawdzania odchyleń od linii pionowych i poziomych oraz wielu innych podobnych rzeczy. 

Przygotowanie do pracy

Przed użyciem poziomu lasera należy go ustawić pionowo. Istnieją dwa rodzaje instrumentów - z automatyczną korektą pozycji i bez niej. Jeśli twoje urządzenie nie ma automatycznego dostrajania, ma poziomnice i regulowane nóżki. Obróć nogi tak, aby pęcherzyki powietrza znajdowały się dokładnie pośrodku skali. Następnie można uwzględnić poziom.

Jeden z poziomów lasera

Jeden z poziomów lasera

Jeśli poziom lasera z auto-tuningiem, małe odchylenia - około 4 ° - kompensuje niezależnie. Po ustawieniu pozycji rozlega się sygnał dźwiękowy (w innym wariancie przestaje piskować) lub zaświeca się zielona dioda LED sygnalizująca gotowość do pracy (przedtem zaświeci się czerwona lampka). Jeśli normalnej pozycji nie można skorygować za pomocą automatycznej korekty, będziesz musiał ręcznie skręcić nogi, aby kąt odchylenia był mniejszy.

Jak pracować z poziomem

Poziomy laserowe mogą mieć różne zestawy funkcji. W wersji podstawowej możliwe jest uzyskanie płaszczyzny pionowej i poziomej, a także ich łączenie i uzyskanie przecięcia. W niektórych modelach możliwe jest uzyskanie punktu w zenicie i pod instrumentem (pion, kropka-nadir), a także istnieje funkcja konstruowania dwóch równoległych płaszczyzn pionowych. Dodatkowe funkcje są przydatne, ale ich dostępność zwiększa koszty, ponieważ system staje się bardziej złożony. Niektórzy producenci standardowo montują statywy lub platformy, które można przymocować do ściany za pomocą śruby lub magnesu.

Główne funkcje poziomu klasy gospodarstw domowych

Podstawowe funkcje poziomu (konstruktor płaszczyzn) w klasie gospodarstw domowych

Modele różnią się także możliwym kątem wyrównania płaszczyzny w płaszczyźnie poziomej (kącie przemiatania). Może wynosić od 110 ° do 360 °. Najprostszy sposób pracy z takim, który daje pełny plan, ale odnosi się do modeli profesjonalnych i kosztuje bardzo dużo. Możesz dostać pełną płaszczyznę i małą płaszczyznę świecenia. W tym celu urządzenie obraca się wokół własnej osi.

Podczas używania urządzenia na ulicy może być przydatna pułapka laserowa. Zazwyczaj jest kupowany osobno. Kupując, musisz sprawdzić, czy ten model jest kompatybilny z twoim laserem. Użyteczne mogą być specjalne okulary. Po pierwsze, chronią oczy przed przypadkową ekspozycją na działanie lasera, a po drugie umożliwiają wyraźniejszy promień.

Użyj podczas pracy na podłodze

Podczas poziomowania podłogi wygodnie jest używać poziomu lasera. Wydajesz go mniej więcej pośrodku pokoju i włączasz konstrukcję płaszczyzny poziomej. Na ścianach odrzuca się równą linię, wzdłuż której wygodnie jest wykonywać oznaczenia.

Płaszczyzna pozioma jest wyświetlana na ścianach

Płaszczyzna pozioma jest wyświetlana na ścianach

Promień lasera jest również wyświetlany na każdym obiekcie, który umieścisz na ścieżce jego działania. Za pomocą tej właściwości i ruletki (ruletki) można znaleźć najbardziej wysuniętą i najbardziej "zagłębioną" część podłogi. Na podstawie tych danych można określić, na jakim minimalnym poziomie można wykonać stół podłogowy. Następnie na znalezionej wysokości wykonuj znaki na ścianach i przejdź do instalacji latarni morskich. Można je również umieścić na belce. Po ustawieniu wiązki laserowej na żądaną wysokość, ustaw sygnał nawigacyjny z powrotem tak, aby był równomiernie oświetlony.

Przy tej samej poziomej powierzchni można sprawdzić i równomiernie rozłożyć beton w jastrychu. Belka będzie widoczna na kopcach, a wgłębienia można znaleźć za pomocą reiki.

Jak korzystać z poziomu lasera do układania płytek na podłodze

Jak korzystać z poziomu lasera do układania płytek na podłodze

Możesz używać poziomu lasera podczas układania płytek na podłodze. W tym celu konieczne jest uzyskanie przecięcia promieni na podłodze. Ustaw żądany tryb, wybierz kierunek, w którym położysz kafelek, a na widocznym miejscu na podłodze linii wyrównaj szew.

Co mogę zrobić na ścianach?

Teraz zastanów się, jak użyć poziomu lasera na ścianach może być jeszcze bardziej aktywny:

  • Sprawdź, ile ściana jest zakrzywiona. Równolegle w odległości kilku centymetrów bijesz laserem płaszczyzną poziomą. Za pomocą linijki lub ruletki zmierz odległość od belki do kilku punktów ściany. Określa, w jakim stopniu ściana jest pochowana i gdzie można znaleźć wykopy i pagórki. Ta procedura jest konieczna podczas poziomowania ścian.
  • Korzystając z tej samej techniki, możesz sprawdzić pionowość narożników.
  • Zaznacz poziomą linię do mocowania czegoś: meble, profil do sufitu hipokaronu itp.
  • Zdobądź celownik do układania płytek na ścianie.
  • Masz pionową linię, aby prawidłowo wkleić pierwszy arkusz tapety. Poziomo, aby równomiernie wkleić obramowanie itp.
  • Zweryfikuj pionowość nachyleń na oknach lub drzwiach.
  • Oznaczyć linię dla okablowania.

Aby korzystać z poziomu lasera podczas naprawy, często, a później w życiu codziennym, do małych zadań jest często potrzebne: coś do powieszenia równomiernie, a następnie do urządzeń domowych (np. Pralka) itp.

Lekcje wideo dotyczące pracy z poziomem lasera (poziom)

Jak sprawdzić poziom lasera pod kątem dokładności

Aby móc polegać bez zastrzeżeń na wskazaniach poziomu lasera, należy go sprawdzić. Charakterystyki techniczne modelu wskazują maksymalny dopuszczalny błąd dla tego urządzenia. Jest podane w mm / m (milimetry na metr). Oczywiście, im jest on mniejszy, tym lepszy i jest to jeden z kluczowych parametrów, na które należy zwrócić uwagę. Ale nawet przy porównywaniu różnych urządzeń tego samego modelu widać znaczącą różnicę w odczytach.

W przypadku normalnego wyniku naprawy odchylenie powinno być minimalne i można je ustalić, testując je. Teoretycznie kontrola powinna zostać przeprowadzona przed zakupem, ale niewiele sklepów da taką możliwość. Następnie możesz sprawdzić poziom lasera w domu, a jeśli nie został przetestowany, powróć lub zmień (nie zgub się). Sam proces weryfikacji w wideo. Manipulacje są liczne, ale są proste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 1 =