Category: оборудване

Двигателят от пералната машина и диаграмата на връзката му с мрежатаДвигателят от пералната машина и диаграмата на връзката му с мрежата

Двигателят е сърцето на пералнята. Това устройство върти барабана по време на измиването. В първите модели машини, коланите бяха прикрепени към барабана, който действаше като задвижване и осигури движението на