Chyby a poruchy praček Electrolux, Zanussi, AEG, Priveleg, Matura

Chyby a poruchy praček Electrolux, Zanussi, AEG, Priveleg, Matura

Spotřebičů Electrolux Group, která zahrnuje značky Zanussi, AEG, Priveleg, Matura a jiné. V závislosti na zemi, pro kterou vyrábí techniku, to je považováno za vysoce kvalitní, spolehlivé a velmi funkční. Ale jakákoli technika se časem rozpadá, takže praskliny a tato značka není neobvyklá.

Chybové kódy

Majitelé praček Electrolux je poměrně jednoduché zjistit, co se stalo na stroji, jak můžete vidět na chybový kód, ve kterém bude dekódování pomůže náš stůl na zobrazovací technologie. Tyto kódy chyb platí také pro značky Zanussi, AEG, Priveleg, Matura, jelikož se jedná o jejich společnost Electrolux.

Kód

Označení

Nejpravděpodobnější důvody (co zkontrolovat)

E11

Problém s příjmem vody

Jeřáb je zavřený.

Nepracujte s ventily v zálivu nebo jejich poškozenými elektrickými obvody, připojte ventily k elektrickému ovladači.

Systém plnění je ucpaný.

Tlak vody je příliš nízký, aby se nádrž naplnila v zadaném čase.

Odtoková hadice má nesprávnou polohu.

Tlakový spínač byl poškozen.

Práce elektrokontroléru byla narušena.

E13

Došlo k úniku

Voda naplnila zásobník stroje.

Poloha vypouštěcí hadice je narušena.

Tlakový spínač byl poškozen.

E21

Problém s odvodem vody ze zařízení

Filtr uvnitř odtokového čerpadla je ucpaný.

Došlo k problémům s vypouštěcí hadicí (odpojení, zablokování, zkroucení).

Odvzdušňovací čerpadlo je poškozeno.

Tlakový spínač byl poškozen.

Práce elektrokontroléru byla narušena.

E23

Problém s provozem odtokového čerpadla

Triak, který je zodpovědný za provoz čerpadla, vyhořel.

Práce elektrokontroléru byla narušena.

E24

V elektrickém obvodu triaku, který je zodpovědný za provoz čerpadla, dojde k poškození.

Poškození desky s plošnými spoji.

E31

Problém se snímačem tlaku

Buď je samotný snímač vadný nebo došlo k přerušení zapojených kabelů.

E32

Špatná kalibrace nebo porucha snímače tlaku.

Zablokování drenážního systému nebo poškození jeho částí.

E33

Problém s hladinovými senzory

Snímač první úrovně nefunguje.

Je problém s kabeláží nebo hlavní deskou.

Snímač ochrany ohřívače přestal fungovat, což zabraňuje zapnutí el. Ohřívače bez vody.

Voda vstupující do tělesa ohřívače.

Nesprávné parametry elektrické sítě.

E34

Problém s funkčností tlakového spínače a snímačem hladiny proti varu 2

Tlačítko nebo jeho kabeláž se stala nepoužitelnou.

Hlavní deska nefunguje.

E35

Překročení hladiny vody uvnitř nádrže (přetečení)

Tlakový spínač nebo solenoidový ventil se staly nepoužitelnými.

Vyskytl se problém s elektroinstalací nebo deskou s obvody.

E36

Problém s čidlem ochrany TEN

Selhání snímače.

E37

Problém s senzorem první úrovně

Selhání snímače.

E38

Problém s tlakovým spínačem

Senzorová trubka je ucpaná, takže není možné zaznamenávat tlakový rozdíl.

E39

Problém s čidlem přetečení

Selhání snímače.

E3A

Problém s relé ohřívače

Obsluha elektronické jednotky je přerušena.

E41

Problém s dveřmi

Dveře nebyly příliš zavřené nebo zavřené.

E42

Zařízení blokující dveře se zlomilo.

E43

Vypálil triak, který řídil ovládání zámku dveří.

E44

Snímač dveří nefunguje.

E45

Došlo k poškození elektrického obvodu triaku, který ovládá zámek dveří.

E51

Problém s elektrickým ovladačem

V triaku, který ovládá hnací motor, došlo k zkratu.

E52

Problém s tachogenerátorem

Tachogenerátor poháněcího motoru nedává signál elektrickému ovladači v důsledku poruchy tachogenerátoru nebo posunutí jeho pojistné podložky.

E53

Problém s ovládáním ovládání motoru

V triakovém elektrickém obvodu, který řídí činnost hnacího motoru, došlo k poškození.

E54

Problém s hnacím motorem

Kontaktní kontakty zpětného relé jsou "přilepené".

E55

Došlo k přerušení elektrického obvodu motoru.

E56

Problém s tachogenerátorem

Část je vadná, proto se signál nepodává po dobu patnácti minut.

E57

Překročení mezní hodnoty proudu spotřebovaného střídačem (nad 15A)

Motor nefunguje nebo jsou problémy s kabelem.

Obsluha elektronické jednotky je přerušena.

E58

Překročení prahové hodnoty fázového proudu spotřebovaného střídačem (nad 4,5 A)

Motor nefunguje nebo jsou problémy s kabelem.

Obsluha elektronické jednotky je přerušena.

E59

Problém s tachogenerátorem (žádný signál po 3 sekundách po zapnutí)

Motor nebo tachogenerátor nefunguje.

Při elektrickém zapojení došlo k problémům.

Obsluha elektronické jednotky je přerušena.

E5A

Přehřátí chladiče (teplota nad + 880С)

Nevhodné pracovní podmínky stroje.

Obsluha elektronické jednotky je přerušena.

E5B

Parametry vstupního napětí jsou pod prahem (menší než 175V)

Poškození kabeláže nebo elektronické jednotky.

Е5С

Parametry vstupního napětí jsou vyšší než prahové napětí (více než 430V)

Obsluha elektronické jednotky je přerušena.

E5D a E5E

Problém s přenosem dat z měniče na hlavní desku

Došlo k poškození kabeláže spojující střídač s deskou.

Obsluha elektronické jednotky je přerušena.

E5F

Problém obsluhy řídicí jednotky

Vyskytl se problém s elektroinstalací nebo provozem elektronické jednotky.

E61

Voda se zahřívá pomaleji, než by měla být

Poškození ohřívače nebo teplotního čidla, jakož i jejich zapojení nebo elektrického ovládání.

E62

Voda se ohřeje příliš rychle - teplota je nad + 880С po dobu pěti minut

Poškození ohřívače nebo teplotního čidla, jakož i jejich zapojení nebo elektrický regulátor.

E66

Problém s relé TEN

Relé je mimo provoz.

Řídicí obvody relé byly poškozeny.

E68

Problém s ohřívačem (svodový proud překračuje přípustné parametry)

Poškození ohřívače nebo rušení jeho kabeláže.

E69

Problém s ohřívačem

Ohřívač sám nebo jeho vedení je poškozen.

E71

Problém se snímačem teploty

Krátký obvod se objevil v samotném senzoru nebo v jeho elektrických obvodech.

Vadný topný článek.

Došlo k přerušení snímače a jeho zapojení.

E 74

Snímač v nádrži není správně umístěn.

Poruchy v elektroinstalaci nebo desce plošných spojů.

E82 a E83

Problém s voličem

Volič nebo jeho kabeláž je poškozen.

Konfigurační data jsou nesprávná.

Problémy s elektronickou jednotkou.

E84

Problém s čerpadlem recirkulace

Došlo k chybě ověřování.

E85

Čerpadlo je mimo provoz.

Vadný tyristor.

E92

Problém komunikace mezi zobrazovací deskou a hlavní deskou

Používá se nevhodná kontrolní karta (neodpovídá modelu).

E93

Problém s ladicím strojem

Nastavení stroje jsou nesprávné nebo PCB selhala.

E94

Nastavení mytí jsou nesprávná nebo deska PCB přestala fungovat.

E95

Problém komunikace mezi mikroprocesorem a volatilní pamětí

Deska PCB přestala fungovat.

E96

Problém s elektrickým ovladačem

Konfigurace regulátoru a připojených prvků je nesprávná.

E97

Problém s voličem

Umístění přepínače neodpovídá nastavení programu.

E98

Problém komunikace měniče s hlavní deskou

Deska není kompatibilní s měničem.

E99

Problém se zvukovým blokem

Nesprávné připojení I / O ke zvukovému bloku.

E9A

Problém s elektrickým ovladačem

Software, který je zodpovědný za připojení reproduktorů k elektronice, selhal.

EA1

Problém s systémem DSP, který je zodpovědný za umístění bubnu

Systém je mimo provoz nebo jeho rozvod je přerušený.

EA2

Došlo k chybě ověřování.

EA3

Řemenice hnacího motoru není pevná.

EA4

Systém je mimo provoz nebo jeho rozvod je přerušený.

EA5

Tyristor vyhořel.

EA6

Není tam žádný signál, že se buben otáčí.

EB1 a EH1

Problém s rozvodnou sítí

Neplatná frekvence v síti.

EB2 a EH2

Napětí v síti bylo překročeno.

EB3 a EH3

Nedostatečně vysoké napětí v síti.

EVE a ENE

Problém s ochranným obvodem

Relé selhalo.

EBF a ENF

Došlo k chybě ověřování.

EC1

Problém s nasávacím ventilem

Sací ventil byl zablokován nebo jeho kabeláž byla poškozena.

EC2

Problém se snímačem vody

Senzor zákalu se stal nepoužitelným.

EF1

Problém s dřezem

Filtr uvnitř vypouštěcí hadice je špinavý.

Vypouštěcí čerpadlo nefunguje.

EF2

Prací prostředek se přidává v nadměrné dávce.

Odtoková hadice je neprůchodná kvůli ucpání.

Odtokové čerpadlo je vadné.

EF3

Systém AquaControl pracoval.

Došlo k poškození kabelu odtokového čerpadla.

Došlo k úniku vody.

EF4

Problém s naplněním stroje vodou

Ventil je zavřený nebo tlak vody je příliš nízký.

EF5

Nevyváženost prádla

Ve voze se ztratily věci.

Časté závady

Stejně jako u jiných značek, stroje Electrolux nejčastěji odbourávají odtokové čerpadlo a ohřívač. Také poměrně častěji k majitelům oprav, jsou majitelé takového zařízení kontaktováni ohledně opotřebení ložisek, získávání cizích předmětů uvnitř zařízení a selhání elektroniky.

O výměně ložisek pračky Preveleg (pračky pro Německo od značky Electrolux) viz videozáznam Vladimíra Khatuntseva.

Tipy a prevence poruch

  • Pravidelně čistěte vnější část jednotky. Z tohoto důvodu je nejvhodnější použít čistou vodu nebo čistící prostředek na mytí nádobí. Netlačte pračku alkoholem.
  • Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, abyste detekovali včas malé předměty, jako jsou tlačítka nebo sponky.
  • Zkontrolujte dávkovač, aby byl prášek vyčištěn od pracího prostředku včas a zabránit usazování stěn. Vyndejte dávkovač a umyjte pod kohoutem pomocí starého kartáčku na zuby.
  • Pravidelně vyčistěte filtr v odtokové hadici, stejně jako v přívodní hadici k přístroji. Popis činnosti pro takové čištění si přečtěte pokyny psacího stroje.

Jednoduchá preventivní opatření uvedená v ukrajinském programu "Všechno bude dobré" pomůže udržet váš stroj čistý a prodloužit jeho životnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 1 = 2