Połączenie i schematy dla grzejnika pośredniego

Połączenie i schematy dla grzejnika pośredniego

Aby nie było problemów z ciepłą wodą, nagłym przestojem, przerwy w instalacji pośredniego kotła grzewczego. Oprócz podgrzewania wody jej funkcje obejmują ogrzewanie pomieszczeń mieszkalnych. Może to być nie tylko wiejski dom, jak wielu sądzi. Kocioł można zainstalować w mieszkaniu, w miejscu produkcji. Zakres zastosowań jest bardzo szeroki.

Ogrzewanie pośrednie kotła w mieszkaniu

Ale skuteczność instalacji takiego systemu zależy od schematu wiązania, a jego instalacja nie musi być wykonywana przez profesjonalistów. Instalacja i wiązanie można wykonać samodzielnie. Konieczne jest jedynie zrozumienie skomplikowanego schematu wiązania.

Zasady połączenia

Pośredni system grzewczy jest kolejnym obwodem, oprócz istniejącego, który wytwarza ogrzewanie dodatkowej pojemności, która jest nazywana kotłem. Jest zasilany najczęściej stosowaną wodą z rury wodnej, która jest podgrzewana za pomocą cewki. W takim układzie nie ma bezpośredniej interakcji między chłodziwem a wytwarzaną ciepłą wodą. Dlatego został nazwany pośrednim.

Kocioł do pośredniego ogrzewania - cewka do podgrzewania wody

Przed przystąpieniem do instalacji nie jest zbyteczne uczenie się niektórych zasad.

  • Woda musi dostać się na dno kotła. I wyjście musi być wykonane od góry.
  • Obieg chłodziwa takiego układu musi przebiegać od góry do dołu.

Jeśli użyjesz tych reguł, system będzie działał z maksymalną wydajnością.

Poniższy film pokazuje kilka opcji łączenia pośredniego kotła grzewczego.

Rodzaje wiązania

Pod rurami pośredniego kotła grzewczego należy pamiętać o podłączeniu rurociągów samego kotła z doprowadzeniem wody. Od sposobu instalacji instalacji zależy ogólna wydajność systemu.

Pośredni obieg grzewczy kotła

Pasy z serwomechanizmem i trójdrogowym zaworem regulacyjnym

Jest to najprostsza metoda wiązania. Jest stosowany, gdy zużywa się dużą ilość wody.

Kocioł jest podłączony do obwodu głównego i dodatkowego. Pierwszy służy do rozprowadzania ciepła do baterii, drugi obwód podgrzewa wodę w samym kotle. Aby uzyskać właściwe rozdzielenie przepływów, podłączony jest trójdrogowy zawór regulacyjny.

Termostat monitoruje temperaturę wody w zbiorniku, a gdy osiągnie ustawioną wartość, sygnał jest wysyłany do serwomechanizmu. I już wysyła strumień podgrzanej wody do głównego obwodu, do ogrzewania. Jeśli temperatura wody ponownie spadnie, nastąpi odwrócenie i płyn chłodzący powróci do cewki.

Najważniejszym punktem ustawienia jest temperatura ustawiona na termostacie, musi być ustawiona powyżej temperatury ustawionej w nagrzewnicy! W inny sposób nie będzie możliwe podgrzanie wody do punktu, w którym następuje przełączenie do obiegu grzewczego.

Pasy z serwomechanizmem i trójdrogowym zaworem regulacyjnym

Wiązanie za pomocą dwóch pomp

Inną wersją taśmy jest równoległe użycie dwóch pomp. Jeden jest zamontowany na obiegu grzewczym, drugi służy do doprowadzania gorącej wody. Sterowanie pompami jest tak samo jak pierwsze, powierzone termostatowi. To on przełącza tryb działania.

Jakość ogrzewania pozostaje wysoka. Najważniejsze - przy wiązaniu dwóch pomp konieczne jest zamontowanie zaworów zwrotnych na wylocie każdej z nich. Odbywa się to w ten sposób, że nie ma mieszania przeciwprądów wewnątrz chłodziwa.

Schemat pośredniego kotła grzewczego z dwiema pompami

Wiązanie za pomocą strzałki hydraulicznej

Jeśli w systemie grzewczym znajduje się wiele odgałęzień, takich jak wielotorowy układ baterii lub oddzielna gałąź na ciepłej podłodze, wówczas sensowne jest używanie tego typu taśmy. Aby uniknąć problemów z układem, w którym każdy z obwodów jest wyposażony we własną pompę recyrkulacyjną, należy użyć rozdzielacza hydraulicznego.

Strzelec musi zrównoważyć ciśnienie w każdym kierunku i zapobiec udarowi cieplnemu. Jeśli chodzi o ten rodzaj spinania, mogą wystąpić trudności. Dlatego zadanie takie jak instalacja i późniejsze dostosowanie takiego systemu lepiej powierzyć profesjonalistom.

Schemat podłączenia kotła za pomocą strzałki hydraulicznej

Recyrkulacja chłodziwa

W przypadku, gdy gorąca woda jest potrzebna tak szybko, jak to możliwe, bardziej właściwe będzie zastosowanie systemu recyrkulacji. Z uwagi na to, że w układzie tworzy się pierścieniowy przepływ chłodziwa. Stały ruch wody wzdłuż niej prowadzi do ogrzewania. Dlatego minimalizowany jest czas oczekiwania na ciepłą wodę.

Aby zapewnić ciągły ruch wody, pompa recyrkulacyjna jest zainstalowana w takim systemie. Taki przepływ ciepłej wody musi być zainstalowany tak, aby przechodził przez instalacje, które stale potrzebują ogrzewania. Poltentsesushitel - przykład takiego urządzenia.

Schemat organizacji recyrkulacji w systemie z pośrednim kotłem grzewczym

Podłączanie kotła do kotła gazowego

Do prawidłowej pracy kotła z kotłem gazowym zawiera czujnik temperatury. Aby współpracowały ze sobą, aby połączyć zawór trójdrożny. Zawór reguluje przepływ pomiędzy obwodem głównym a obwodem CWU.

Schemat podłączenia kotła do kotła gazowego

Do kotła gazowego jednokotłowego

Do tego połączenia używana jest rura z dwiema pompami. To ona może zastąpić schemat trójdrożnym czujnikiem. Najważniejsze jest oddzielenie przepływów chłodziwa. W tym przypadku bardziej słusznie byłoby powiedzieć o synchronicznej pracy dwóch obwodów.

Podłączenie do kotła gazowego jednokomorowego

Do dwuprzewodowego kotła gazowego

Głównym w tym schemacie połączenia będą dwa zawory magnetyczne. Istotą tego jest to, że kocioł służy jako bufor. Zimna woda pochodzi z sieci wodociągowej. Zawór do wlotu ciepłej wody użytkowej jest zablokowany. Jeśli zostanie otwarty, woda z bufora, którym jest kocioł, będzie pierwsza. Bufor zawiera podgrzaną wodę, której zużycie regulowane jest mocą kotła i ustawioną temperaturą.

Podłączenie do dwuprzewodowego kotła gazowego

Schemat za pomocą hydroklelektora

Aby wyrównać przepływy nośnika ciepła w układach wykorzystujących kilka obwodów, istnieje urządzenie zwane dystrybutorem lub inaczej nazywa się to kolektorem hydraulicznym. Pozwala to na zrównoważenie różnych ciśnień w obwodach. Można go wyeliminować, ale spowoduje to dodatkowe utrudnienia związane z dodaniem zaworów równoważących do obwodu. A to sprawia, że ​​trudno jest zainstalować i skonfigurować cały system.

Schemat podłączenia kotła za pomocą hydrokolektora i zaworów równoważących

Wiązanie kotła na paliwo stałe z pośrednim ogrzewaniem

Podłączenie podgrzewacza wody z kotłem na paliwo stałe rozwiązuje jednocześnie dwa problemy:

  • odbiór ciepłej wody;
  • uzyskanie metody resetowania płynu chłodzącego w razie wypadku.

Z uwagi na to, że system ma zawór termostatyczny na baterii, zwiększa się komfort. Istnieje jednak niebezpieczeństwo przegrzania kotła. To samo zagrożenie występuje w przypadku awarii zasilania. Jeśli zainstalowany jest kocioł o zwiększonej wydajności, proces ten nie stanowi zagrożenia. Ponieważ nadmiar ciepła służy do podgrzewania wody w zbiorniku wody. W związku z tym do normalnej pracy tego systemu potrzebny jest kocioł z naturalną wentylacją.

Jedna z opcji podłączenia kotła na paliwo stałe do kotła, patrz następny film.

Częste błędy instalacyjne

Podczas instalacji lub w trakcie procesu justowania należy unikać wielu błędów:

  • Kocioł i kocioł znajdują się daleko od siebie. Ich instalacja powinna być przeprowadzona nie tylko tak blisko siebie, jak to możliwe. Jednak, aby ułatwić instalację, dysze są prawidłowo odsłonięte.
  • Nieprawidłowe podłączenie rurociągu do czynnika grzewczego.
  • Niewykonanie instalacji pompy cyrkulacyjnej.
Schemat pośrednich przewodów grzewczych nagrzewnicy - częste błędy instalacji

Właściwa instalacja, regulacja i regulacja gwarantują stabilne zaopatrzenie w ciepłą wodę i pozwolą wszystkim systemom i urządzeniom pracować w trybie normalnym. Pozwoli to uniknąć zużycia części i zaoszczędzić na przedwczesnych naprawach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99 − = 89