Fejl og funktionsfejl i Bosch vaskemaskiner

Fejl og funktionsfejl i Bosch vaskemaskiner

Vaskemaskiner mærke Bosch er kendt for deres høje kvalitet, pålidelighed, lang service og funktionalitet, men de fejler også fra tid til anden. For at forstå, hvad der skete med enheden, hjælper afkodningen af ​​de fejl, der vises på skærmen.

Fejlkoder

kode

Hvad gør

Årsager til fejl

Hvad skal man gøre

F01

Problem med døren

Døren blev lukket løst eller slet ikke.

Åbn og luk derefter døren igen med en ekstra indsats.

At vurdere om lukning af overskydende vaskeri.

F02

Problem med vandforsyning

Hanen, hvorigennem vandet kommer ind, er blokeret.

I kranen er for svag et hoved vand.

Filteret i primersystemet er tilstoppet.

Kontroller vandtrykket og det faktum at åbne kranen.

Rengør silen.

F03

Problem med dræning af vandet (det går ikke sammen i ti minutter)

Rørledninger blev hamret.

Pumpen er defekt.

Dræningselektronikstyringen mislykkedes.

Rens slanger og brystvorter.

Reparér eller udskift pumpen.

Reparere elektronikken.

F04

Der var lækage af vand

Tætheden af ​​led og rør er brudt.

Kontroller for lækager og lækage.

F16

Problem med døren

Enhedsdøren er ikke lukket.

Luk maskinens dør.

F17

Problemet med indtag af vand (det tager for lang tid eller er ikke hældt i maskinen)

Fyldeslangfilteret er tilstoppet.

Vandtrykket i rørene er for lavt.

Hanen, hvorigennem vandet leveres, er blokeret.

Rens filteret.

Kontroller trykket.

Åbn hanen.

F18

Problem med dræning af vandet (det fusionerer for længe)

Afløbspumpen er tilstoppet eller brudt.

Vandsensoren fungerer ikke.

Rengør pumpen eller udskift den.

Udskift sensoren.

F19

Problemet med opvarmning af vandet (det opvarmes for længe, ​​mens vasken fortsætter med koldt vand)

Varmeelementet er mislykket.

Spændingen i kredsløbet er for lav.

Temperaturføleren virker ikke.

Kontroller og udskift varmeren.

Kontroller spændingen.

Udskift sensoren.

F20

Problemet med opvarmning af vandet (det opvarmes i en situation, hvor der ikke bør opvarmes)

Opvarmningssensoren brød.

TEN-relæet virker ikke.

Kontroller delene og udskift dem med arbejderne.

F21

Problemet med tromlen (det stopper at rotere med ujævn motorbetjening)

Tachometeret virker ikke.

Det modsatte relæ brød.

Kontroller delene og udskift dem med arbejderne.

F22

Problemet med temperaturføleren

Der var en pause i sensorens elektriske kredsløb.

Sensoren er brudt (for eksempel opstod en kortslutning).

Kontroller sensoren og dens tilslutninger, udskift de defekte dele.

F23

Hitchhiker udløst

Maskinskuffen er fyldt med vand.

Der var en pause i sensorens elektriske kredsløb.

Find mulige lækager og kontrol ledninger.

F25

Problem med aquasensor

Sensoren er snavset (for eksempel dækket af en kalkholdig belægning) eller brudt.

Afløbssystemet eller trykafbryderen virker ikke.

Undersøg sensoren, rengør den fra plakat eller udskift med et emne.

Kontroller trykbryder og afløbssystem, udskift fejlbehæftede dele med arbejdere.

F26

Problemet med trykafbryderen

Tryksensoren er ude af drift.

Der var en pause i sensorens forbindelsesledninger.

Kontroller brug af trykafbryderen og dens tilslutningskredsløb. Udskift defekte dele med arbejdere.

F27

Problemet med trykafbryderen

Sensoren er forkert konfigureret (den blev ikke kalibreret korrekt).

Kontroller trykknappen og juster de nye værdier.

F28

Problem med flow sensor

Sensoren selv eller ledningerne er forbundet med den er defekt.

Kontrollér betjening af sensor og dens ledninger.

F29

Problemet med strømningssensoren (det registrerer ikke vandets passage)

Vand kommer ikke ind i maskinen på grund af rørstop eller fyldningssystemfejl.

Sensoren virker ikke.

Kontroller de elementer, der er ansvarlige for at levere vand til maskinen.

Vurder sensorens brugbarhed.

F31

Overskrider det maksimale vandniveau i skrivemaskinen

Pumpen ansvarlig for drænet er brudt eller blokeret.

Afløbsslangen er ikke tilgængelig.

Magnetventilen er brudt.

Trykregulatorens indstillinger er overtrådt.

Kontroller de elementer, der er ansvarlige for at fjerne vand fra maskinen.

F34

Problem med luge låsen (det er ikke lukket)

Låsen er brudt eller kan ikke lukke på grund af en mekanisk forhindring.

Kontroller funktionen af ​​lås, dørmanchet og ledninger.

F36

Problemer med lukkelåsen

Låsen selv er brudt, eller det styrende modul virker ikke.

Kontroller låsens drift og dets kontrolmodul.

F37

Problemet med temperatursensoren (maskinen fortsætter med at arbejde, men vandet opvarmes ikke)

Sensoren brød.

Beskadigede relaterede ledninger.

Kontrollér betjening af sensor og dens ledninger.

F38

Problemet med temperaturføleren (vask fortsætter, men vandet forbliver koldt)

Der er opstået en kortslutning.

Kontrollér betjening af sensor og dens ledninger.

F40

Synkroniseringsproblem

Netværksparametre opfylder ikke de tilladte værdier

Kontroller strømforsyningen og korrigér parametrene.

F42

Problemet med motoren (dens hastighed overstiger tilladt)

Kontrolmodulet virker ikke (ofte på grund af en udbrænding af triac).

Kontroller integriteten af ​​triac og loddet det.

F43

Problemet med motoren (det roterer ikke)

Tachometeret brød.

Der var en mekanisk hindring for tromle eller motorens bevægelse (for eksempel undertøj).

Kontrolmodulet virker ikke.

Kontroller tachogeneratoren og kontrolmodulet. Sørg for at indersiden af ​​tanken ikke får undertøj.

F44

Problemet med motoren (der er ingen rotation i den modsatte retning)

Kontrolmodulet er blevet beskadiget (ofte et triacproblem eller et omvendt relæ).

Kontroller delene og udskift dem med arbejderne.

F59

Problem med sensoren

Sensoren brød.

Strømmodulet virker ikke.

Der opstod en softwarefejl.

Der var en pause i ledningerne.

Kontroller delene og udskift dem med arbejderne.

F60

Problem med flow sensor

Vandtrykket er for lavt.

Sensoren er ude af drift.

Kontroller vandtrykket og selve sensoren.

F61

Problem med døren

Et ukorrekt signal kommer fra dørlås på grund af brud på låsemekanismen eller beskadigelse af ledningerne.

Kontroller dørlås og tilhørende ledninger.

F63

Problem med funktionel beskyttelse

Processoren virker ikke.

Der opstod en softwarefejl.

Kontroller og udskift kontrolmodulet.

F67

Problem med kortkodning

Forkert kodning af kontrolmodulet.

Der opstod en softwarefejl.

Genkodes modulet eller udskift kortet.

E02

Problemet med elmotoren

Fungerer ikke motoren eller nogen af ​​dens dele.

Der var et problem med maskinens elektronik.

Ledningerne tilsluttet motoren blev beskadiget.

Test motorens ydeevne, såvel som dets kredsløb. Vurdere arbejdet med elektroniske dele af enheden.

E67

Problemet med kodningen af ​​kontrolmodulet

Kodningen er ikke korrekt.

Udskift modulet eller udskift det med en ny.

Hyppige fejl

Oftest anvender ejerne af vaskemaskine mærket Bosch til servicecentrene af følgende grunde:

  • En termisk føler eller et varmeelement har svigtet, hvorfor maskinen stoppede opvarmning af vand.
  • Afløbspumpen er brudt eller tilstoppet. Dette er en af ​​de mest almindelige sammenbrud af Bosch maskiner.
  • Et fremmedlegeme har trængt ind i tromlen, lejerne er slidt eller stødabsorberingsbeslaget er svækket. Alle disse grunde manifesteres af stærke vibrationer og kraftige lyde fra skrivemaskinen under vask.
  • Motoren eller styremodulet er brudt, hvorfor enheden ikke tænder helt eller tromlen holder op med at rotere.
  • Der var en sammenbrud af trukket lastbil, som følge heraf vasken ikke presses.

Om udskiftning af pumpen i en vaskemaskine med vertikal lastning og udskiftning af lejer i en Bosch-frontvaskemaskine Vladimir Khatuntsev lavede en video, hvor du selv kan gøre alt arbejdet.

Tips og forebyggelse af sammenbrud

  • For at rengøre maskinen udefra må du kun bruge ikke-slibemidler, som ikke indeholder nogen opløsningsmidler. Tør apparatet af med en lidt fugtig, blød klud. Lad ikke en betydelig mængde vand komme ind i vaskemaskinen.
  • Ved rengøring af tromlen er brugen af ​​stålnet eller klorholdige produkter uacceptabel.
  • Rengør regelmæssigt kuvetten, i hvilken vaske- og rengøringsmidler er lastet. For at gøre dette skal du fjerne kuvetten, skylle den under rindende vand, bruge en børste, tørre det tørt og sætte beholderen på plads.
  • For at undgå skader er det vigtigt at rengøre sådanne dele af vaskemaskinen regelmæssigt som en afløbspumpe, en afløbsslange og et slangefilter, gennem hvilket vand kommer ind i maskinen. Fremgangsmåden til rengøring af disse dele af maskinen er beskrevet i instruktionerne til maskinen.

Eksperter, der reparerer vaskemaskiner, anbefales at forhindre sammenbrud ved at udføre enkle handlinger vist i det ukrainske program "All Bude Good."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 77 = 81