Gasvärmesystem för privata hus

Gaspriserna stiger ständigt, men för närvarande är uppvärmning med denna typ av bränsle en av de billigaste. Men vi pratar om månatliga utgifter - moderna pannor har hög effektivitet - 95-98%, vilket minskar kostnaderna. En hög grad av automatisering ökar också populariteten - du kan lämna huset under ganska långa perioder utan mycket risk (om el inte stängs av). Det är därför som många anser gasuppvärmning av ett privat hus i första hand.

Gas uppvärmning av ett privat hem och samtidigt den mest ekonomiska

Gasuppvärmning av ett privat hus, medan det fortfarande är mest ekonomiskt

Vad kan vara gasuppvärmning

För uppvärmning kan du använda två typer av gas - huvud och flytande. Huvudgasen levereras under viss tryck genom rör till konsumenterna. Detta är ett enda centraliserat system. Vätskgas kan levereras i cylindrar med olika kapacitet, men vanligtvis i 50 liter. Det hälls också i gashållare - speciella slutna behållare för lagring av denna typ av bränsle.

En ungefärlig bild av kostnaden för uppvärmning av olika typer av bränsle

En ungefärlig bild av kostnaden för uppvärmning av olika typer av bränsle

Billigare uppvärmning - med huvudgas (ej anslutning) är användningen av flytande gas endast lite billigare än användningen av flytande bränslen. Det här är generell statistik, men det måste specifikt beaktas för varje region - priserna skiljer sig väsentligt.

Vattenuppvärmning

Traditionellt gör privata hus ett vattenvärmesystem. Den består av: