Fel och funktionsfel hos Bosch tvättmaskiner

Fel och funktionsfel hos Bosch tvättmaskiner

Tvättmaskiner varumärke Bosch är känt för sin höga kvalitet, pålitlighet, lång service och funktionalitet, men de misslyckas också då och då. För att förstå vad som hände med enheten, hjälper avkodningen av de fel som visas på skärmen.

Felkoder

kod

Vad gör

Orsaker till fel

Vad ska man göra

F01

Problem med dörren

Dörren stängdes löst eller inte alls.

Öppna och stäng sedan dörren igen med extra ansträngning.

Att bedöma huruvida stängning av överskottstvätt.

F02

Problem med vattenförsörjning

Kranen, genom vilken vatten tränger in, är blockerad.

I kranen är för svag ett huvud vatten.

Filtret i primersystemet är igensatt.

Kontrollera vattentrycket och det faktum att kranen öppnas.

Rengör silen.

F03

Problem med att tömma vattnet (det går inte samman i tio minuter)

Rörledningar hammades.

Pumpen är defekt.

Drickselektronikkontrollen misslyckades.

Rengör slangar och bröstvårtor.

Reparera eller byt ut pumpen.

Reparera elektroniken.

F04

Det var läckage av vatten

Tätningen av leder och rör är bruten.

Kontrollera läckor och läckage.

F16

Problem med dörren

Enhetsdörren är inte stängd.

Stäng maskinens dörr.

F17

Problemet med vattenintaget (det tar för lång tid eller hälls inte in i maskinen alls)

Fyllmedelsslangfiltret är igensatt.

Vattentrycket i rören är för lågt.

Kranen, genom vilken vatten levereras, är blockerad.

Rengör filtret.

Kontrollera trycket.

Öppna kranen.

F18

Problem med att tömma vattnet (det går ihop för länge)

Avloppspumpen är igensatt eller bruten.

Vattennivåsensorn fungerar inte.

Rengör pumpen eller byt ut den.

Byt sensorn.

F19

Problemet med att värma vattnet (det värmer upp för länge, medan tvätten fortsätter med kallt vatten)

Värmeelementet har misslyckats.

Spänningen i kretsen är för låg.

Temperatursensorn fungerar inte.

Kontrollera och byt ut värmaren.

Kontrollera spänningen.

Byt sensorn.

F20

Problemet med att värma vattnet (det värms upp i en situation där det inte borde finnas någon uppvärmning)

Värmesensorn bröt.

TEN-reläet fungerar inte.

Kontrollera delarna och byt ut med arbetare.

F21

Problemet med trumman (det slutar rotera med ojämn motoroperation)

Tachometeret fungerar inte.

Det bakre reläet bröt.

Kontrollera delarna och byt ut med arbetare.

F22

Problemet med temperatursensorn

Det var en paus i sensorns elektriska krets.

Givaren har brutits (till exempel har en kortslutning inträffat).

Kontrollera sensorn och dess anslutningar, byt ut felaktiga delar.

F23

Hitchhiker utlöst

Maskinen är fylld med vatten.

Det var en paus i sensorns elektriska krets.

Hitta eventuella läckor och kontrollera ledningar.

F25

Problem med aquasensor

Sensorn är smutsig (t ex täckt med en kalkbeläggning) eller bruten.

Avloppssystemet eller tryckbrytaren fungerar inte.

Kontrollera sensorn, rengör från plack eller byt ut med ett arbetsstycke.

Kontrollera tryckbrytaren och avloppssystemet, byt ut felaktiga delar med arbetarna.

F26

Problemet med tryckbrytaren

Trycksensorn är i ordning.

Det var en paus i sensorns förbindelseledningar.

Kontrollera användarvänligheten för tryckbrytaren och dess anslutningskretsar. Byt ut defekta delar med arbetare.

F27

Problemet med tryckbrytaren

Sensorn är felkonfigurerad (den kalibrerades inte korrekt).

Kontrollera tryckbrytaren och justera de nya värdena.

F28

Problem med flödesgivare

Givaren själv eller den anslutna anslutningen är defekt.

Kontrollera att sensorns och dess ledningar är användbara.

F29

Problemet med flödesgivaren (detekterar inte vattenpassagen)

Vatten kommer inte in i maskinen på grund av rörstopp eller påfyllningssystemfel.

Sensorn fungerar inte.

Kontrollera de element som är ansvariga för att mata vatten till maskinen.

Bedöm sensorens användbarhet.

F31

Överstiger den maximala vattennivån i skrivmaskinen

Pumpen som ansvarar för avloppet är bruten eller blockerad.

Avloppsslangen är inte tillgänglig.

Magnetventilen har brutits.

Inställningarna för tryckbrytaren är brutna.

Kontrollera de element som är ansvariga för att avlägsna vatten från maskinen.

F34

Problem med lucklåset (det är inte stängt)

Låset har brutits eller kan inte stängas på grund av ett mekaniskt hinder.

Kontrollera funktionen av lås, dörrmanchett och ledningar.

F36

Problem med lucklåset

Låset själv är brutet eller kontrollmodulen fungerar inte.

Kontrollera låsets funktion och dess styrmodul.

F37

Problemet med temperatursensorn (maskinen fortsätter att fungera, men vattnet värms inte upp)

Sensorn bröt.

Skadad relaterad ledning.

Kontrollera att sensorns och dess ledningar är användbara.

F38

Problemet med temperaturgivaren (tvätt fortsätter, men vattnet förblir kallt)

En kortslutning har inträffat.

Kontrollera att sensorns och dess ledningar är användbara.

F40

Synkroniseringsproblem

Nätverksparametrar uppfyller inte tillåtna värden

Kontrollera strömförsörjningen och korrigera parametrarna.

F42

Problemet med motorn (dess hastighet överstiger tillåtet)

Kontrollmodulen fungerar inte (ofta på grund av triac).

Kontrollera triacs och lödans integritet.

F43

Problemet med motorn (det roterar inte)

Räknaren bröt.

Det fanns ett mekaniskt hinder för trumman eller motorns rörelse (till exempel underkläder).

Kontrollmodulen fungerar inte.

Kontrollera tachogenerator och kontrollmodul. Se till att insidan av tanken inte får underkläder.

F44

Problemet med motorn (det finns ingen rotation i motsatt riktning)

Kontrollmodulen har skadats (ofta ett triacproblem eller ett omvänd relä).

Kontrollera delarna och byt ut med arbetare.

F59

Problem med sensorn

Sensorn bröt.

Effektmodulen fungerar inte.

Ett programfel har inträffat.

Det var en paus i ledningarna.

Kontrollera delarna och byt ut med arbetare.

F60

Problem med flödesgivare

Vattentrycket är för lågt.

Sensorn är i ordning.

Kontrollera vattentrycket och sensorn själv.

F61

Problem med dörren

En felaktig signal kommer från dörrlåset på grund av en brytning av låsningsmekanismen eller skador på ledningarna.

Kontrollera dörrlås och tillhörande ledningar.

F63

Problem med funktionellt skydd

Processorn fungerar inte.

Ett programfel har inträffat.

Kontrollera och byt ut kontrollmodulen.

F67

Problem med kortkodning

Felaktig kodning av kontrollmodulen.

Ett programfel har inträffat.

Koda om modulen eller byt ut kortet.

E02

Problemet med elmotorn

Fungerar inte motorn eller någon av dess delar.

Det var ett problem med maskinens elektronik.

Ledningarna kopplade till motorn var skadade.

Testa motorens prestanda, såväl som dess krets. Utvärdera arbetet med elektroniska delar av enheten.

E67

Problemet med kodningen av kontrollmodulen

Kodningen är inte korrekt.

Sätt tillbaka modulen eller byt ut den med en ny.

Frekventa fel

Varumärkena av tvättmaskinens varumärke Bosch gäller oftast servicecentren av följande skäl:

  • En värmesensor eller ett värmeelement har misslyckats, varigenom maskinen stannat uppvärmningsvatten.
  • Avloppspumpen är trasig eller täppt. Detta är en av de vanligaste uppdelningarna av Bosch-maskiner.
  • Ett främmande föremål har kommit in i trumman, lagren har slits ut eller stötdämparens fästen har försvagats. Alla dessa orsaker uppenbaras av starka vibrationer och höga ljud från skrivmaskinen under tvättning.
  • Motorn eller kontrollmodulen har brutit, varigenom enheten inte slår på alls eller trumman slutar rotera.
  • Det fanns en nedbrytning av släpvagnen, varigenom tvätten inte pressas.

Om byte av pump i tvättmaskin med vertikal lastning och lagerbyte i en Bosch-tvättmaskin Vladimir Khatuntsev gjorde en video där du kan göra allt arbete själv.

Tips och förebyggande av nedbrytningar

  • För att rengöra maskinen från utsidan, använd endast slipmedel som inte innehåller några lösningsmedel. Torka av enheten med en lätt fuktig mjuk trasa. Låt inte en betydande mängd vatten komma in i tvättmaskinen.
  • Vid rengöring av trumman är användningen av stålnät eller klorinnehållande produkter oacceptabel.
  • Rengör regelbundet kyvetten i vilken tvättmedel är laddade. För att göra detta, ta bort kyvetten, skölj den under rinnande vatten, använd en pensel, torka sedan det torrt och sätt in behållaren på plats.
  • För att förhindra skador är det viktigt att rengöra sådana delar av tvättmaskinen regelbundet som en dräneringspump, en avloppsslang och ett slangfilter genom vilket vatten kommer in i maskinen. Stegen för rengöring av dessa delar av maskinen beskrivs i bruksanvisningen till maskinen.

Experter som reparerar tvättmaskiner rekommenderas att förhindra störningar genom att utföra enkla åtgärder som visas i det ukrainska programmet "All Bude Good."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

57 + = 65