Fel och funktionsfel i tvättmaskiner LG

Fel och funktionsfel i tvättmaskiner LG

En av fördelarna med LG-maskiner kallas deras enkla självdiagnosystem. När något i den här tekniken misslyckas visas en alfabetisk kod på enhetens display, vilket kan tjäna som en ledtråd för att identifiera funktionsfel och ytterligare åtgärder.

Felkoder

kod

Vad gör

Orsaker till fel

Vad ska man göra

CE

Motoröverbelastning

För mycket tvätt laddas i maskinen.

Motorn är i ordning.

Ta bort överflödig tvätt från trumman och sätt på maskinen igen.

Se till att trumman inte är jitterig.

Kontrollera om motorn är OK och hur den elektroniska styrenheten fungerar.

IE

Problemet med att vatten kommer in i tanken

I vattenförsörjningen finns inget vatten eller trycket är för lågt (vattnet nådde inte den första nivån inom fyra minuter).

Ventilen i bukten bröt.

Avbryt tryckbrytaren.

Se till att kranen är öppen och uppskatta vattentrycket i rören.

Kontrollera att fyllventilen fungerar bra och om tryckbrytaren inte är skadad.

FE

Överflöde av tanken med vatten

Ventilen i bukten är defekt.

Vattennivånsgivaren bröt.

Elektrokontrollen fungerar inte.

Kontrollera vattennivåsensorns funktion.

Titta på fyllventilen och utvärdera dess funktion.

Kontrollera elkontrollerns tillstånd.

hAN

Problem med TEN

Värmaren har misslyckats.

Kontrollera värmaren genom att undersöka dess strömkretsar.

E1

Vattenläckage

Tanken är trycksatt och vatten strömmar in i pannan.

Slangens integritet är bruten.

Läckagesensorn var skadad.

Undersök alla maskinens noder, försök att hitta en läcka.

E3

Problem med belastningsdetektering

Kontrollen har misslyckats.

Kontrollera att regulatorn fungerar som den ska.

LE

Låst problem

Driftens drift eller den elektroniska styrenheten är bruten.

Nätspänningen är låg.

Kontrollera hur styrenheten fungerar, såväl som motorn. Se till att nätspänningen är tillräcklig.

PE

Problemet med tryckbrytaren

Vattennivåsensorn är defekt.

Vattentrycket i vattenrören är för högt (maskinen fylls snabbare än fyra minuter) eller för lågt (tanken fyllde inte på 25 minuter).

Se till att det inte finns något problem med vattentrycket i vattenförsörjningen.

Kontrollera tryckbrytarens status.

dE

Problem med dörren

Dörren är inte stängd tätt.

Dörrlåsanordningen har brutits.

Elektrokontrollen fungerar inte.

Öppna och stäng sedan dörren igen.

Om dessa åtgärder inte åtgärdar felet, kontrollera dörrlås och driften av den elektroniska styrenheten.

tE

Problem med vattentemperatur

Temperaturgivaren har misslyckats på grund av kortslutning eller öppen krets.

Se till att temperatursensorn fungerar som den ska.

Kontrollera regulatorn.

SE

Problemet med Hall-sensorn

Givaren har brutit eller skadat sina ledningar och anslutningar.

Utvärdera sensorns arbete, liksom dess anslutning.

OE

Problem med att dränera vattnet

Avloppsbanan är igensatt och inom 5 minuter efter att pumpen är påslagen ligger vattnet fortfarande i tanken.

Det finns problem med dräneringspumpen.

Brytning av vattennivåns sensor eller elektronisk styrenhet.

Bedöm dräneringssystemets patentering.

Kontrollera att regulatorn fungerar som den ska.

Kontrollera tryckbrytarens funktion.

AE

Problem med avstängning

Floatsensorn har trippat.

Kontrollera läckor.

Kontrollera villkoret för alla anslutningar och komponenter som kommer i kontakt med vatten.

UE

Problem med balansering

Linen krympt inuti trumman.

Otillräcklig mängd tvätt tvättas i trumman.

Kontrollenheten eller motorn fungerar inte.

Öppna dörren och ta bort klumparna manuellt så att tvätten fördelas jämnt inuti trumman.

Om trumman är för liten, lägg till saker till den.

Kontrollera om trummanheten fungerar korrekt, och även den elektroniska styrenheten.

De vanligaste störningarna

Tvättmaskiner LG är klassificerade som tillförlitliga, eftersom deras motor bryts extremt sällan och i varje andra fall är det fel i fabriksäktenskapet. Efter att ha analyserat de vanligaste störningarna konstaterar specialisterna på servicecenter att de mest utsätts för sådana problem:

 • Fel i avloppspumpen. Detta är en av de vanligaste maskinavbrotten från LG, i samband med den specifika utformningen av dräneringsvägen och dess frekventa igensättning. Maskinen dränerar inte vattnet och visar OE-felet.
 • Problem med ledningar och terminaler (bränning, stängning, gnidning och andra). Konsekvensen är en omstart eller en plötslig avstängning av kontrollmodulen.
 • Brytning av värmeelementet. Ofta erkänns ett sådant fel vid ett blinkande fel. Dessutom, om värmaren är defekt, tvättprocessen är trasig, tvätten inte rengjorts ordentligt, luckan täcker inte upp. För att bekräfta problem med värmaren, mäta spänningen vid sina plintar med en multimeter.
 • Fel på tryckbrytaren. Ofta med en sådan uppdelning sker en vattenslag - den pumpas kontinuerligt i tanken och omedelbart slås samman.
 • Bär på lager. Om deras skada antyder utseendet på en pip och en röra, speciellt när de pressas.
 • Fel på primerventilen. Oftast påverkar manschetten och det framgår av den kontinuerliga tillförseln av vatten i maskinen, även om maskinen är avstängd.

Byte av lager som du kan producera hemma med egna händer. Hur man gör det på tvättmaskinen LG, se i videon av Vladimir Khatuntsev.

Tips och förebyggande av nedbrytningar

 • Innan du utför förebyggande rengöring av maskinen, glöm inte att koppla bort den från elnätet.
 • Torka maskinen från utsidan med en lätt fuktig trasa fuktad med ett neutralt rengöringsmedel utan slipmedel. Därefter torka enheten torr. Använd inte lösningsmedel, medel med etylalkohol eller klor för extern rengöring.
 • Tänk på att över tiden, tvättmedel lämna en deposition i behållaren, där de lastas, så från tid till annan tvätta tanken med vattenstråle, ta bort den från maskinen före rengöring. Ta bort nischen för den infällbara behållaren med en onödig tandborste.
 • Om det finns en betydande mängd föroreningar i vattnet i ditt område, överväg att installera ett rengöringsfilter på huvudröret.
 • Rengör trumman en gång var sjätte månad med funktionen "trumma rengöring".
 • Använd inte svampar för att rengöra trumman.
 • Se till att det inte finns några små metalldelar (tappar, clips, knappar) efter tvätt i trumman.
 • Kontrollera regelbundet dräneringsfiltret, där eventuella små föremål som kan komma in i trumman tillsammans med kläderna fördröjs. Om du ska rengöra filtret, glöm inte att tömma resten av vattnet med en liten avloppsslang.
 • Efter varje tvätt rekommenderas att du lämnar dörren, och ventilerar trumman.
 • Dörrglaset på insidan och gummidörrtätningen ska rengöras regelbundet med en torr, mjuk trasa.
 • Innan du lägger till olika medel för att kontrollera skum i tvättmedelsbehållaren anger du dosering och andra rekommendationer från tillverkaren.
 • Om du inte använder maskinen för ett tag, var noga med att stänga ventilen så att vatten inte kan komma in i maskinen. När lagringsperioden är slut, häll pulvret i maskinen och sätt på den för en hel arbetscykel utan att ladda enheten med tvätt.

Många metoder för förebyggande är universella och lämpliga för alla märken av tvättmaskiner. Titta på det ukrainska programmet "Allt kommer att vara bra" för att vara medveten om hur man undviker avbrott.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

39 − 31 =