Chyby práčky Indesit a Hotpoint Ariston

Chyby práčky Indesit a Hotpoint Ariston

Technológia značky Indesit a Hotpoint Ariston je vyrobená jednou spoločnosťou Indesit Company. Ich práčky sú považované za vysoko kvalitné a veľmi spoľahlivé, ale technika každej značky je z času na čas mimo prevádzky. Samodiagnostický systém pomáha majiteľovi a umožňuje identifikovať príčinu poruchy. Niektoré modely práčok majú displej, na ktorom je zobrazený kód poruchy. Iné nemajú displej a kód je určený blikaním určitých indikátorov.

Chybové kódy

Všetky kódy kódov Indesit a Hotpoint Ariston sú bežné, pretože sú vyrobené jednou spoločnosťou. Zozbierali sme ich v tabuľke, doplnený dekódovaním a usmernením pre akciu:

kód

Čo robí

nachyba pozície

Čo robiť

F01

Problém so signálom z motora

Triak motora je poškodený.

Skontrolujte, či je vnútri konektora vlhkosť.

Skontrolujte kontakty motora.

Nahradiť chybný triak.

F02

Problém s tachogenerátorom (neposiela signál o prevádzke motora)

Hnací remeň je prilepený.

V obvodoch tachogenerátora došlo k prerušeniu alebo skratu.

Skontrolujte, či je motor zaseknutý a skontrolujte kontakty.

Určte odpor tachogenerátora a tiež vykonajte skúšku jeho vedenia.

Ak je to potrebné, vymeňte elektronický modul alebo samotný motor.

F03

Problém so snímačom teploty

V obvodoch snímača teploty došlo k otvoreniu alebo skratu.

Skontrolujte odpor snímača. Ak to nefunguje, vymeňte snímač alebo celý elektronický modul.

F04

Problém s tlakovým spínačom (z toho prichádza súčasne signál o prázdnoty nádrže a jej plnom stave)

Bolo tam "uviaznutie" tlakového zariadenia kontaktnej skupiny, čo signalizovalo prázdnu nádrž.

Preskúmajte pripojenia a samotný tlakový prístroj. V prípade potreby vymeňte snímač alebo celý elektronický modul.

F05

Problém s umývadlom

Tlakový spínač alebo vypúšťacie čerpadlo sa stali nepoužiteľnými.

V odtokovom systéme sa vytvára upchávka.

Skontrolujte spojenia a vyhodnoťte výkon vypúšťacieho čerpadla.

Skontrolujte, či nie je zanesená hadica a jej filter.

F06

Problém s tlačidlami

Tlačidlá nefungujú alebo sú poškodené ich kontakty.

Elektrokontrolér nefunguje.

Skontrolujte samotné tlačidlá a skontrolujte ovládací panel, ako aj elektrický ovládač. Výmena chybných komponentov za pracovníkov.

F07

Problém s TEN

Ohrievač nie je ponorený do vody kvôli nedostatku vody v potrubí alebo nedostatočnému tlaku vody. Zásobovanie vodou môže byť tiež obmedzené kvôli poruche ventilového uzáveru alebo tlakového spínača, alebo ak sa do systému závitov upchá.

Po tom, čo sa ubezpečte, že voda je v potrubí a jej tlak je dostatočný, skontrolujte systém pozície a vymeňte chybné súčasti.

F08

Problém s TEN

Ohrievač sa rozpadol (často relé zlyhá) alebo došlo k poškodeniu jeho vedenia.

Skontrolujte, či je ohrievač chybný, ako aj jeho pripojenia. Tiež vyhodnotiť účinnosť snímača hladiny a elektronického modulu.

F09

Problém s volatilnou pamäťou

Pamäť stratila.

Znova založte pamäť alebo vymeňte celý modul.

F10

Problém s tlakovým spínačom (nedáva signál o naplnení alebo vyprázdnení nádrže)

Tlakový spínač alebo elektronický modul nefunguje.

V okruhu sa vyskytli škody, ktoré spájajú snímač hladiny a elektronický modul.

Postupne skontrolujte funkciu tlakového spínača, jeho okruh a prevádzku elektronického modulu. Výmena chybných komponentov za pracovníkov.

F11

Problém s umývadlom

Vyskytla sa prestávka v zapojení čerpadla.

Skontrolujte pripojenie čerpadla k elektronickému modulu, navíjanie čerpadla (odpor) a tiež samotný elektronický modul. V prípade potreby vymeňte čerpadlo.

F12

Problém s kontrolnou kartou

Reťazy spájajúce indikačný modul a regulátor boli poškodené.

Skontrolujte elektrické pripojenia, ako aj funkčnosť samotných modulov.

F13 (pre modely so sušením)

Problém so sušením

Snímač teploty sušenia alebo jeho pripojenie k elektrickému ovládaču je poškodený.

Najskôr skontrolujte samotný snímač teploty a potom jeho elektrický obvod. Výmena chybných komponentov za pracovníkov.

F14 (pre modely so sušením)

Problém so sušením (nezapína sa)

Vykurovací článok sa stal nepoužiteľným alebo jeho pripojenie bolo poškodené.

Vyhodnoťte prácu vykurovacích prvkov sušenia a reťazí, ktoré sa spájajú s elektrickým ovládačom. Ak sa objaví chyba, odstráňte ju.

F15 (pre modely so sušením)

Problém s sušením (nie je vypnutý)

Vykurovací článok sa stal nepoužiteľným alebo jeho pripojenie bolo poškodené.

Vyhodnoťte prácu vykurovacích prvkov sušenia a reťazí, ktoré sa spájajú s elektrickým ovládačom. Ak sa objaví chyba, odstráňte ju.

F16 (pre modely s vertikálnym zaťažením)

Problém s bubnom

Buben zaseknutý.

Skontrolujte uzatvárací elektromagnet.

F17

Problém so zámkom dverí

Napätie nezadá do zámku.

Dvere sú otvorené.

Uistite sa, že na kontaktoch zámku je napätie a tiež skontrolujte zapojenie.

Uistite sa, že zámok zaskočí na miesto. Ak je zámok poškodený, nahraďte ho funkčnou časťou.

F18

Problém s elektronikou

Reťazce spájajúce procesor motora a regulátora sú poškodené.

Opravte alebo vymeňte elektronický modul.

Časté chyby

Značky Indesit a Hotpoint Ariston sa rozkladajú kvôli prirodzenému opotrebovaniu dielov, ako aj kvôli zablokovaniu, prenikaniu cudzích predmetov, nesprávnej prevádzke alebo nesprávnej manipulácii. Niektoré problémy môžete odstrániť sami, napríklad odstráňte zalomenie plniacej hadice, skontrolujte správnosť zvoleného programu, uistite sa, že v nádrži nie sú žiadne cudzie predmety alebo vyčistite zablokovanie vypúšťacej hadice.

Mali by ste kontaktovať špecialistu, ak:

 • Zariadenie sa vôbec nezapne a žiadne indikátory nesvietia.
 • Doba prania sa zvýšila alebo sa začali problémy s určitými pracovnými cyklami.
 • Vo vnútri telefónu niečo klepie, trúti alebo klepne.
 • Bubon sa prestali točiť.
 • Zariadenie prestala stláčať bielizeň.
 • Nastala únik.
 • Počas prevádzky stroja bol dym alebo zápach páleného plastu.

Odstránenie únikov v práčke Indesit (Ariston) môžete vidieť vo videu Vladimíra Khatuntseva.

Výmena ložísk v práčke Ariston (Indesite) s lepiacou nádržou môžete nezávisle na videu od V. Khatuntseva.

Preventívne opatrenia uvedené v programe "Všetko je dobré" vám pomôžu zvýšiť život vášho asistenta.

Tipy a prevencia porúch

 • Po ukončení každého prania sa odporúča vypnúť vodu. Takéto opatrenia ušetria hydraulický systém pred predčasným opotrebovaním a chránia zariadenie pred únikom.
 • Nezabudnite, že pred čistením musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete.
 • Zariadenie je možné vyčistiť mäkkou handričkou, mierne navlhčenou v mydlovej teplej vode. Používanie brúsnych výrobkov alebo výrobkov s rozpúšťadlami je zakázané.
 • Pravidelne kontrolujte dávkovač a vykonajte jeho čistenie odstránením nádoby zo stroja, umývaním pod vodným lúčom kefkou a vrátením rozdeľovača späť.
 • Dvere stroja po každom umývaní sa odporúča nechať v polootvorenom stave, aby nedošlo k vzniku nepríjemného zápachu vo vnútri bubna.
 • Aj keď je čerpadlo v strojoch Indesit a Hotpoint Ariston samočistiace, malé objekty, ako napríklad tlačidlá, sa môžu zhromažďovať vo filtri. Ak chcete vyčistiť filter, stroj je odpojený od elektrickej siete, zberač je odstránený, veko je vypnuté, cudzie predmety sú odstránené, veko je zabalené a podstavec je vymenený.
 • Najmenej raz za rok je dôležité skontrolovať plniacu hadicu. Po zistení trhliny v ňom bezpodmienečne vymeňte hadicu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

50 + = 53